نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - غلامعلی رجایی
رویای صادقه شهید احمد معظمی گودرزی
نوید شاهد - خاطره ای از یکی از همرزمان شهید «احمد معظمی گودرزی» در مورد شهیدی که خواب شهادت خود را دیده بود و حتی زمان آن را می دانست.
کد خبر: ۴۹۴۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

خاطره ای از حسین کاظم لو همرزم شهید
نوید شاهد - خاطره ای از حسین کاظم لو همرزم شهید، شهیدی که قبل از شهادتش خواب شهادت خود و زخمی شدن چند نفر از همرزمانش را را می بیند و به آنها می گوید که قرار است به شهادت برسم و همانطور هم شد.
کد خبر: ۴۹۴۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

نوید شاهد - خاطره ای از رزمنده ای که بعد از شنیدن داستان شیخ مرتضی و توسل به امام زمان(عج) شبی بی اختیار از خواب بیدار می شود و محضر ایشان را درک می کند.
کد خبر: ۴۹۲۳۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نوید شاهد - خاطره ای در مورد رزمنده ای که در عالم خواب دفترچه اعمال همرزم شهیدش سید هبت الله فرج اللهی را میبیند که سفید است و هیچ چیزی درون آن نوشته نشده است.
کد خبر: ۴۹۲۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

خاطره ای از شهید سید رضا پور موسوی
نوید شاهد - خاطره ای از شهید سید رضا پور موسوی، این شهید قبل از شهادتش خواب یکی از دوستان شهیدش را می بیند که او خبر شهادتش را می دهد.
کد خبر: ۴۹۲۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

خاطراه ای از حسن ملک شاهکوئی
نوید شاهد - خاطره ای از حسن ملک شاهکوئی در مورد شهیدی که واسطه ی شفای معجزه وار یک جراحت صعب العلاج می شود.
کد خبر: ۴۹۲۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

خاطره ای همسر شهید سید احمد رحیمی
نوید شاهد - خاطره ای از همسر شهید سید احمد رحیمی، شهیدی که قبل از شهادتش خواب شهادت خود را می بیند و به همسرش می گوید شاید این دفعه که به جبهه بروم دیگر بازنگردم.
کد خبر: ۴۹۲۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

خاطره ای از طیبه پسوندی (همسر شهید علی اصغر کلاته سیفری)
نوید شاهد - خاطره ای از طیبه پسوندی(همسر شهید علی اصغر کلاته سیفری) در مورد همسر شهید خود که بعد از دفن آن را در محل همیشگی عبادتش به صورت نورانی میبیند.
کد خبر: ۴۹۱۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

خاطره ای از طیبه پسوندی ( همسر شهید علی اصغر کلاته سیفری)
نوید شاهد - خاطره ای از طیبه پسوندی (همسر شهید علی اصغر کلاته سیفری) در مورد همسرش که در خواب او می آید و با دستانش باعث شفای بیماری گواتر می شود.
کد خبر: ۴۹۱۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

خاطراه ای از همرزم شهید حمید شفیعی
نوید شاهد - خاطره ای از حمید شفیعی در مورد شهیدی که در هر لحظه ای و برای هر چیزی که دعا می کرد به اجابت می رسید.
کد خبر: ۴۹۱۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

خاطره ای از صغری سلیمانی؛ مادر شهید
نوید شاهد - خاطره ای از صغری سلیمانی (مادر شهید) در مورد شهیدی که قبل از بدنیا آمدنش خبر شهادتش را به صورت نشانه ای در خواب به مادرش نشان می دهد.
کد خبر: ۴۹۰۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

خاطره ای از فاطمه کریمی
نوید شاهد - خاطره ای از فاطمه کریمی (مادر شهید) در مورد فرزندش که در خواب او می آید و خبر سالم بودن بدنش را به مادرش می دهد.
کد خبر: ۴۹۰۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

خاطره ای از فاطمه کریمی
نوید شاهد - خاطره ای از فاطمه کریمی(مادر شهید ) در مورد فرزند شهیدش که قبل از شهادتش قطعه و حتی ردیف قبرش را برای مادرش بازگو می کند.
کد خبر: ۴۹۰۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

خاطره ای از محمود رفیعی
نوید شاهد - خاطراه ای از محمود رفیعی در مورد رزمنده ای که شفای از کار افتادگی دستش را باوجود قطع امید پزشکان به واسطه شهید جواد صمیمی از آقا امام زمان(عج) گرفت.
کد خبر: ۴۹۰۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

خاطره ای از اسدالله مکی نژاد
نوید شاهد - خاطره ای از اسدالله مکی نژاد در موردی شهیدی که خانم بود و در خواب ایشان آمد و گفتند برای اینکه مادرم که بر سر قبر من می آیند از نبودن سنگ قبر من ناراحت نشود، سنگ قبر مرا هم تهیه کنید.
کد خبر: ۴۸۹۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

خاطره ای از اسدالله مکی نژاد
نوید شاهد - خاطره ای از اسدالله مکی نژاد در مورد شهیدی که آدرس مزار خود را در خواب به مادرش می دهد تا پیدایش کند.
کد خبر: ۴۸۹۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

خاطره ای از فرحناز رحیمی
نوید شاهد- خاطره ای از فرحناز رحیمی در مورد همسر شهیدش که از شهادت خود با خبر بود و برای خداحافظی از همسرش به خانه برگشت.
کد خبر: ۴۸۴۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

خاطره ای از علی نجیب زاده
نوید شاهد - خاطره ای از علی نجیب زاده در مورد شهیدی که با چشمان بسته ناشی از جراحات شیمیایی؛ مادر خود را که از فرسنگها دورتر آمده بود؛ می دید و صدا کرد.
کد خبر: ۴۸۲۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

خاطره ای از مهرداد راهداری
نوید شاهد - خاطره ای از مهرداد راهداری،درباره شهیدی که به لطف خدا و با زمزمه ی آیۀ وجعلنا من بین ایدیهم سدّاً و من خلفهم سدّاً فاغشیناهم فهم لا یبصرون از اسارت بعثی ها نجات پیدا کرد.
کد خبر: ۴۸۲۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

خاطراه ای از غلامعلی رجایی
نوید شاهد- اجابت عشق عنوان خاطره ای است از دکتر غلامعلی رجایی در مورد شهیدی که لحظه دفنش به مدت چند ثانیه چشمانش را در حضور برادر، مادر و سایر افرادی که درحال تدفین وی بودند، باز می کند...
کد خبر: ۴۸۲۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶