نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برگزیده ها
پدر پر در بیاور پنج‌شنبه
شعری از «افسرفاضلی شهربابکی»

پدر پر در بیاور پنج‌شنبه

«پدر شهید» عنوان شعری است از کتاب فقط برای کسانی که عشق را بلدند که در بیتی از آن آمده است:...
مطالب برگزیده استان ها
شهید، مشتاق کمک به دیگران بود
مادر شهید«محمدرضا عزیزی چم سرخی»، گفت: یکی از بهترین خاطراتی که هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود این بود، کفشی برای عیدش خریده بودم آن را به دوستش هدیه داد که مبادا شب عید بی کفش بماند ولی من دیگر برای خودش...
یادواره شهدا
تازه های نشر
فراخوان و مسابقات نوید شاهد