نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه و خاطره
هدفم شکست دشمن است
شهید قبله علی فتحی قفس آبادی می‌گفت: نباید سنگر اسلام را خالی گذاشت تا دشمنان اسلام سوءاستفاده کنند و...
آرشیو