نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - وصیتنامه شهید
نوید شاهد - شهید محمد رضا آرامش از شهدای شهرستان گناباد در دوران دفاع مقدس به ندای «هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی» حسین زمانه خود لبیک گفت و در این راه تا پای جان خود ایستاد.
کد خبر: ۴۹۷۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

نوید شاهد - «شهید غلامحسن آرام بند» در وصیت نامه خود از اشتیاقش برای شهادت و علاقه اش به جهاد فی سبیل الله می نویسد و می گوید: « دوست دارم تمام عمرم را در جبهه و در کنار رزمندگان فداکار باشم و با کمک رزمندگان، دشمن را نابود کنم».
کد خبر: ۴۹۷۶۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

وصیت‌نامه شهید روح الله آصفی
نوید شاهد- شهید عاشق عشق الهی است و برای رسیدن به هدف خود همه هستی خود را می دهد، شهید شمع و زیباترین واژه تاریخ است.
کد خبر: ۴۹۷۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

نوید شاهد - «شهید اسدالله آدینه» نوجوانی از روستای مهدی آباد شهرستان کاشمری در وصیت نامه خود امت ایران را به پیروی از ولایت فقیه و شهادت طلبی فرا می خواند.
کد خبر: ۴۹۷۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نوید شاهد - در ادامه مطلب بخشی از وصیت نامه «شهید محمود آداب» نانوای نیشابور را مطالعه می کنید که این شهید گرانقدر برای دفاع از ارزش ها و میهن اسلامی خود جان خود را ایثار کرده است.
کد خبر: ۴۹۷۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

فرازی از وصیت نامه شهید «حسن آخرتی»
نوید شاهد - شهید حسن آخرتی دلیرمرد خطه کاشمر که برای حفظ و تعالی میهن خود از هیچ چیز دریغ نداشت در وصیت نامه خود خطاب به هموطنان خود چنین آورده است: «اى برادر و خواهر! دَرست را خوب بخوان تا علم داشته باشى و محتاج علم خارجیان نباشیم تا استثمارمان کنند.»
کد خبر: ۴۹۷۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نوید شاهد - شهید ابوالقاسم عیدی از طایفه افرادی بود که می‌دانستند کار با مین و خرج انفجار دلی دلیر می‌خواهد؛ و سری بی‌باک؛ باید که لحظه لحظه دقایق در نبرد مرگ و زندگی باشند و به عنوان تخریب‌چی معبری برای نبرد و یا معبری برای پرکشیدن سوی معشوق الهی بگشایند.
کد خبر: ۴۹۷۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

وصیت‌نامه شهید محمّد ابراهیم دولابی
نوید شاهد - مادر و پدرم عزیزم، اين را بدانيد كه با از دست دادن عزيزى خداى نكرده ايمانتان سست نشود؛ چون اسلام احتياج به‌خون دارد، پس در هر زمان اسماعيل‌تان را آماده براى قربان‌گاه كنيد؛ چون تا آن‌جا كه خود شما مي‌دانيد ما امانتى هستيم در نزد شما.
کد خبر: ۴۹۷۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

وصیت نامه شهید علیرضا عرب
نوید شاهد - شهید «علیرضا عرب» در وصیت نامه اش نوشته است: ﺷﻬﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﯾﺎد آﻧﻬﺎ را زﻧـﺪه ﮐﻨﯿـﺪ و از راه آﻧﺎن درس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. دﻋﺎ ﺑﺮاي رزﻣﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﻼم را ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﮑﻨﯿـﺪ، از ﺟﺒﻬـﻪ و ﺟﻨـﮓ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺌله ﺟﻨﮓ را در رأس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
کد خبر: ۴۹۷۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

نوید شاهد - در راستای گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی اقدام به انتشار مجموعه پوسترهایی با عنوان "چهل فراز از وصیت نامه سردار دلها" نموده است.
کد خبر: ۴۹۶۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

نوید شاهد - آشنایی با زندگانی شهدای بزرگوار می تواند بهترین راهنما برای پیمودن صحیح مسیر زندگی باشد به همین خاطر وصیت‌نامه و قسمتی از زندگینامه سرباز شهید "محمد حسین بهمنی" از شهدای کربلای پنج شهرستان شهرضا را در قالب پوستر منتشر کردیم.
کد خبر: ۴۹۶۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نوید شاهد - در نخستین سالگرد شهادت شهید «حاج قاسم سلیمانی» چهل فراز از وصیت نامه این سردار بزرگ اسلام جهت استفاده علاقمندان‌ منتشر شد.
کد خبر: ۴۹۶۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وصیتنامه شهید غلامعلی عرب نجفی
نوید شاهد - شهید «غلامعلی عرب نجفی» در وصیت نامه اش نوشته است: ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻠﺤﮥ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺷﻬﺪا را در دست ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎي ﺷـﻬﯿﺪاﻧﺘﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ از ﻣﻠﺖ ﮐﻼﺗﻪ ﺧﯿﺞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨـﺪ و ﺷﺎﯾﻌﮥ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزان و ﻃﺮﻓﺪاران رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨد... مادرجان شما همیشه در حال جهاد هستید.
کد خبر: ۴۹۵۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

وصیتنامه شهید «علیرضا عرب لنگه»
نوید شاهد - شهید علیرضا عرب لنگه در وصیت نامه اش نوشته است: از اﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿامﮔﺰار ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آن راه ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻬﯿﺪان در آن راه ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ. وصیت نامه این شهید عالی مقام را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۴۹۵۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

وصیتنامه شهید محمد علی عرب عامری
نوید شاهد - شهید «محمد عرب عامری» در وصیت نامه اش نوشته است: ﻣﺎدر اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺳـﻨﮕﺮ ﻣـﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و راه ﺷﻬﺪا را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. اﻣﺎم را دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﻋﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸﻮد. وصیت نامه این شهید عالی مقام را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۴۹۵۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

وصیتنامه شهید غلامعلی عرب عامری
نوید شاهد - شهید «غلامعلی عرب عامری» در وصیت نامه اش نوشته است: «نباید اجازه دهید اﺳـﻠﺤﻪ شهیدی ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ بیاﻓﺘﺪ بلکه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت آن ﺷﻬﯿﺪ 10 اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷود تا  ﮐﺎﻓﺮ خسته شود.» در ادامه وصیتنامه این شهید عالی مقام را می خوانید.
کد خبر: ۴۹۴۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

وصیتنامه شهید علی اکبر عرب عامری
نوید شاهد - ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان داد ﺗـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﯿﻢ و ﺧـﻮب و ﺑـﺪ را از ﻫـﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ . ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ (ص) و ﺳـﻼم ﺑـﻪ اﻣـﺎم زﻣـﺎن(ﻋـﺞ) رﻫﺒﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮ روح ﷲ و ﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺑـﺮﺣﻘﺶ زﻋـﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻘـﺪر، ﭘﯿـﺮ ﺟﻤـﺎران ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ در ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد، رﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺨـﺸﺪ و ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد و راه ﺳﺮخ ﺣﺴﯿﻦ (ع) را ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺮدم بفهماند.
کد خبر: ۴۹۴۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

وصیتنامه شهید «حسین عرب عامری»
نوید شاهد - شهید «حسین عرب عامری» در وصیت نامه اش نوشته است: ﺧﺪاوﻧﺪا اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺪه ام. ﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻠﮑﻪ به ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎي دﯾﻨﻢ و ﺗـﺪاوم اﻧﻘﻼﺑﻢ ﭘﺎي در ﭼﮑﻤﻪ ﻣﯽ کنم. اﻣﺎم زﻣﺎن(ﻋﺞ ) و ناﯾﺐ ﺑﺮﺣﻘﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎري می ﻃﻠـﺒﻢ و از ﺗـﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ آن ﺳﻮي ﮐﻪ خودت ﺻﻼح ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺒری.
کد خبر: ۴۹۴۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

وصیتنامه شهید اسدالله عرب عامری
نوید شاهد - شهید اسدالله عرب عامری در وصینامه خود نوشته است: ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﺣﺠﺎﺑﺘﺎن، ﺗﻘﻮاﯾﺘﺎن و وﻓﺎداريتان ﺑﻪ اﺳﻼﻣ ﺗـﺪاوم  ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ. در ادامه وصیت نامه این شهید عالی مقام را می خوانید.
کد خبر: ۴۹۴۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

وصیتنامه شهید آیت الله عرب دامرودی
نوید شاهد - شهید «آیت الله عرب دامرودی» در وصیت نامه خود نوشته است: «سپاس خـدایی را سزاسـت کـه بازگـشت جمیع خلایق و آخر کارها به سوي اوست...پدر و مادرم شما دین خود را به اسلام و انقلاب  ادا نموده اید، شما در برابر خداوند کریم رو سفید هستید. مبارك باد بر شما این افتخار» وصیت نامه این شهید خوش قریه را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۴۹۴۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹