نوید شاهد در آستانه سالروز قیام جمعه خونین هفدهم شهریور 57 بخش نخست مجموعه تصاویر شهدای این قیام ملی را برای نخستین بار منتشر می کند.
نوید شاهد: ساعت 15/9 صبح روز جمعه هفدهم شهریور 1357، به یک باره از یک قسمت میدان ژاله که جمعیت بسیاری در آن جمع شده بود، صدای رگبار مسلسل ها شنیده شد. از بلندگوها فرمان آتش دادند و بالگردها نیز از آسمان مردم را زیر آتش گرفتند. جمعیت که فریادِ «اللّه اکبر» و «مرگ بر شاه» سر می داد، در یک لحظه به خون خود غلطید. صحنه فجیع و مصیبت بار و در واقع یک کشتار دسته جمعی به وجود آمده بود. خیابانی که دقایقی پیش از انبوه جمعیت سیاهی می زد، اکنون پر از اجساد، کفش های خونین، پلاکاردهای پاره شده و زخمی هایی شده بود که کشان کشان خود را به طرف دیگر می رساندند.
بخش نخست مجموعه تصویری شهدای هفدهم شهریور برای نخستین بار در سایت نوید شاهد منتشر می شود.

شهید بهزاد صداقت
تولد: 1340
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید بهزاد صداقت تولد: 1340 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهیده زهرا افروزی
تولد: 1315
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهیده زهرا افروزی تولد: 1315 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید حسن غلامی سیاه پیرانی
تولد: 1325
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید حسن غلامی سیاه پیرانی تولد: 1325 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید علیرضا صادقی فرد
تولد:1338
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید علیرضا صادقی فرد تولد:1338 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمد ملک محمدی
تولد: 1334
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمد ملک محمدی تولد: 1334 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمد نورانی
تولد: 1330
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمد نورانی تولد: 1330 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید حسینعلی فیض آبادی
تولد: 1332
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید حسینعلی فیض آبادی تولد: 1332 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید جعفر محرمی کلوچه
تولد: 1290
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید جعفر محرمی کلوچه تولد: 1290 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید مصطفی جعفری باریک سفی
تولد: 1344
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید مصطفی جعفری باریک سفی تولد: 1344 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید علی اسدیان
تولد: 1334
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید علی اسدیان تولد: 1334 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید بهزاد برزو
تولد: 1326
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید بهزاد برزو تولد: 1326 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید منصور مقصدی ورزنه
تولد: 1334
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید منصور مقصدی ورزنه تولد: 1334 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید مرتضی میرزا اخلاقی
تولد: 1338
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید مرتضی میرزا اخلاقی تولد: 1338 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدابراهیم ملک محمدی
تولد: 1323
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدابراهیم ملک محمدی تولد: 1323 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید رضا عظیمی
تولد: 1352
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید رضا عظیمی تولد: 1352 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید پرویز ساریخانی قزوینی
تولد: 1328
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید پرویز ساریخانی قزوینی تولد: 1328 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید حسین صفریان
تولد: 1320
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید حسین صفریان تولد: 1320 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید تراب شعبانی
تولد: 1328
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید تراب شعبانی تولد: 1328 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید بهروز ابراهیمی آذری خامنه 
تولد: 1333
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید بهروز ابراهیمی آذری خامنه تولد: 1333 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا
شهید نازعلی شهسوار گیوانی
تولد: 1310
شهادت: 17 شهریور 1357
محل شهادت: میدان شهدا
شهید نازعلی شهسوار گیوانی تولد: 1310 شهادت: 17 شهریور 1357 محل شهادت: میدان شهدا


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده