نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

برگزیده ها
خاطرات شفاهی
بسیار خاکی بود، خاکی تر از خاک
در هيچ يک از عرصه ها خودش را از ديگران جدا نمي دانست، بسيار ساده و خاکي بود و هميشه در خطوط مقدم، دخيل و سهيم بود. اينكه حالا يک مسؤوليت يا نمايندگي...
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
یادواره شهدا
تازه های نشر
مقالات برگزیده