نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

برگزیده ها
خاطرات شفاهی
13 روایت از اولین شهید روحانی دفاع مقدس
این مرد شجاع چون کوهی ایستاد و به عربی فصیح به عراقی ها گفت« از خاک ما بیرون بروید،مگر ما همه مسلمانان نیستیم؟»عراقی ها که مقاومت و شجاعت شیخ شریف را دیدند،به دست راست و پاشنه پای راست شیخ،شلیک کردند وگفتند«هذا آیة المقاومة،این فرمانده مقاومت است.»
۲۳ مهر ۱۳۹۶
یادواره شهدا
تازه های نشر
یادداشت