نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
تشنه شربت شهادت بود

تشنه شربت شهادت بود

شهید « علی دوستانی دزفولی »سينة پاك انقلاب بود و قدر نهال انقلاب اسلامي برآمده از خون شهدا را بخوبي درك...