دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵
آقاي محمد باقر صادقي کازروني که سرگرم ساختن خانه بود و به آن پول نياز مبرمي داشت همه آن پول را صرف ساختمان نمود تا بعداً شش هزار تومان خمس آن را بپردازد.
نوید شاهد، پيرمرد محترمي از اهالي کازرون که در زمان حيات شهيد دستغيب مکرراً او را در خدمت ايشان ديده بودم چندي قبل در مسجد جامع به ديدنم آمد و خواب عجيبي نقل کرد که يکي از آنها را براي عبرت ديگران نقل مي نمايم.

ايشان ميگفت: من خدارحم صادقي نام دارم، دامادم كه پسر عمويم نيز مي شود، آقا محمد باقر صادقي کازروني فرزند آقاي حاج عباس صادقي است. سال گذشته که عمويم به حج مشرف شد مبلغ سي هزار تومان به فرزندش که داماد من بود، داد و به او گفت اين پول براي خودت ولي چون خمس آن را نداده ام، شما خمس آن را به جاي من بپرداز.

آقاي محمد باقر صادقي کازروني که سرگرم ساختن خانه بود و به آن پول نياز مبرمي داشت همه آن پول را صرف ساختمان نمود تا بعداً شش هزار تومان خمس آن را بپردازد.

چند شب بعد مرحوم شهيد آيت الله را در خواب ديدم. در حالي که ايشان ميخ هاي بزرگي را به ديوار خانه تازه ساخته او مي زد و با کلنگ به آن مي کوبيد تا ديوار را خراب کند. وقتي آقا محمد باقر با تعجب از او مي پرسد حضرت آقا، اين چه کاري است که مي کنيد؟ مي فرمايد مقدار شش هزار تومان من در اين ديوار است.


راوی: حجت الاسالام والمسلمين سيد هاشم دستغيب

منبع: کرامات شهیدان لحظه های آسمانی(جلد دوم)، غلامعلی رجایی1389

نشر: شاهد


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده