چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۵
حاج كاظم از آن روزها چنين مي‌گويد: براي اجراي فرمان امام (ره)، من هم مثل ديگران به پادگان وليعصر (عج) رفتم و ثبت‌نام كردم، بعد هم آموزش نظامي‌...
خاطرات شهید کاظم رستگار؛ جامه سبز شقايق

نوید شاهد: زماني كه حضرت امام (ره) فرمان دادند كه سپاه احتياج به نيروي كارآمد و مفيد دارد، حاجي به رسم پيروي از فرمان مقتدا و رهبر خود وارد نهاد مقدس سپاه گشت. و حاج كاظم از آن روزها چنين ميگويد: براي اجراي فرمان امام (ره)، من هم مثل ديگران به پادگان وليعصر (عج) رفتم و ثبتنام كردم، بعد هم آموزش نظامي...

معلوم بود كه حاجي از گفتن اصل موضوع دوري ميكرد و پافشاري من هم فايده اي نداشت. ايستادم و نگاه ملتمسانه اي را به چشمانش دوختم. مثل اينكه نگاه ها تأثير خودش را گذاشت. او دستي به شانهام زد و گفت: همان سال 58 كه ميخواستم عضو سپاه شوم، مادرم موافق نبود و من هم روي حرف ايشان حرفي نميزدم يك شب خواب ديدم مرد سبزپوشي آمد و يك دست لباس سبز نظاميبا آرم سپاه به من داد و گفت: اينها متعلق به توست.

خيلي ترسيده بودم و با سر و صدا از خواب بيدار شدم. مادرم هم برخاست و برايم آب آورد. درحالي كه نميتوانستم جلوي گريه خودم را بگيرم، جريان خواب را تعريف كردم. فردا صبح، مادر خودش راضي شده بود و مرا راهي كرد و گفت: برو اسمت را بنويس، خير است انشاء الله.

مثل اينكه تقدير الهي به همان نشان سپاهي مقرر شده بود.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده