نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

خاطرات زیبای «بابک»

خانم رهبر با قلم روان و گیرایش روایت زندگی شهیدی را به تصویر می‌کشد که لبانش پیوسته به لبخندی دل‌نشین...