نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

نظرسنجی از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 1402-1403

پرسشنامه‌ای که یش روی شماست به منظور «بررسی و میزان رضایت‌مندی دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر از خدمات‌دهی بنیاد شهید و امورایثارگران استان» تهیه و تنظیم شده است.

بدیهی است که پاسخ دقیق شما عزیزان سهم بسیار مهمی در راستای پیشبرد اهداف و بهبود خدمات‌رسانی و ارتقا سطح تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر خواهد د اشت.

لذا خواهشمندیم نظرات کارشناسی خود را آزادانه بیان کنید.

نام و نام‌خانوادگی:
کدملی:
نسبت ایثارگری
دارم
ندارم
کد ایثارگری:
شماره تلفن همراه:
استان:
1.نحوه اطلاع‌رسانی بنیاد شهید و امورایثارگران در موضوع تشویق دانشجویان ممتاز:
2. میزان رضایت از نحوه رفتار کارشناسان آموزش دانشگاه و ستاد شاهد دانشگاه :
3. نقش تشویق مادی و معنوی دانشجویان ممتاز در افزایش انگیزه و تلاش تحصیلی فردی:
4.میزان رضایت از روش پرداخت هدیه تشویق:
5. میزان رضایت از برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز:
6. تاثیر استمرار و تداوم برنامه‌های تشویقی در ایجاد انگیزه و ارتقای تحصیلی دانشجویان ممتاز:
7. میزان دسترسی شما به آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دانشگاه:
8. میزان رضایت در سرعت و دقت در خدمات رسانی توسط ستاد شاهد دانشگاه: