نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

فرم نظر سنجی از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 1402-1401

پرسشنامه ای که پیش روی شماست به منظور «بررسی و میزان رضایت مندی دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر از خدمات دهی  بنیاد شهید و امورایثارگران استان» تهیه و تنظیم شده است.

بدیهی است که پاسخ دقیق شما عزیزان سهم بسیار مهمی در راستای  پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی  و ارتقاء سطح تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر خواهد داشت لذا خواهشمندیم نظرات کارشناسی خود را آزادانه بیان نمائید.

*نام و نام‌خانوادگی:
*کد ملی:
*شماره تماس:
*استان محل تحصیل:
نسبت ایثارگری:
دارم
ندارم
عنوان رشته:
مقطع تحصیلی:
عنوان دانشگاه:
1-نحوه اطلاع رسانی بنیاد شهید و امورایثارگران در موضوع تشویق دانشجویان ممتاز:
2-میزان رضایت از نحوه رفتار کارشناسان آموزش بنیاد و ستاد شاهد دانشگاه :
3- نقش تشویق مادی و معنوی دانشجویان ممتاز در افزایش انگیزه و تلاش تحصیلی فردی:
4-میزان رضایت از روش پرداخت هدیه تشویق :
5-میزان رضایت از برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز:
6-تأثیر استمرار و تداوم برنامه های تشویقی در ایجاد انگیزه و ارتقاء تحصیلی دانشجویان ممتاز:
7-میزان دسترسی شما به آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و دستورالعمل های بنیاد ( سایت ایثار ):
8- میزان رضایت در سرعت و دقت در خدمات رسانی توسط بنیاد و ستاد شاهد دانشگاه :