نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

فرم نظر سنجی از بهره مندان تقویت بنیه علمی و استاد مشاور سال تحصیلی 1402-1401

پرسشنامه ای که پیش روی شماست به منظور« بررسی و میزان رضایت مندی دانشجویان شاهد و ایثارگر از خدمات دهی  بنیاد شهید و امورایثارگران استان » تهیه و تنظیم شده است . بدیهی است که پاسخ دقیق شما عزیزان سهمی بسیار مهم در پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی خواهد  داشت . لذا خواهشمندیم نظرات ارزشمند خود را آزادانه بیان نمائید.

*نام و نام‌خانوادگی:
*کد ملی:
*شماره تماس:
استان:
نسبت ایثارگری
دارم
ندارم
عنوان رشته:
عنوان دانشگاه:
1-نحوه اطلاع رسانی بنیاد شهید و امورایثارگران در موضوع کلاس های تقویت بنیه علمی و استاد مشاور دانشجویان:
2-برخورد مسئولین بنیاد و ستاد شاهد دانشگاه در مواجهه با دانشجویان :
3-نقش برگزاری تقویت بنیه علمی و استاد مشاور در افزایش انگیزه و تلاش تحصیلی فردی :
4-کیفیت تدریس اساتید کلاس های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر:
5-کیفیت محل برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی ( نور ، تهویه ، فضا ،گرمایش و سرمایش و ....):
6-تأثیر استمرار و تداوم برنامه های تقویت بنیه علمی و استاد مشاور در ارتقاء تحصیلی دانشجویان :
7-نقش استاد مشاور در رشد آموزشی و فرهنگی دانشجویان :
8-کیفیت برنامه های دانشگاه برای جبران نیازهای آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر: