نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

فرم نظر سنجی از بهره مندان تشویق ممتازین سال تحصیلی 1401-1400

پرسشنامه ای که پیش روی شماست به منظور « بررسی و میزان رضایت مندی ممتازین شاهد و ایثارگر از خدمات دهی بنیاد شهید و امورایثارگران استان »  تهیه و تنظیم شده است . بدیهی است که پاسخ دقیق شما عزیزان سهمی بسیار مهم در پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی خواهد  داشت . لذا خواهشمندیم نظرات ارزشمند خود را آزادانه بیان نمائید .

*نام و نام‌خانوادگی:
*کد ملی:
*شماره تماس:
*استان:
1-نحوه اطلاع رسانی بنیاد شهید و امورایثارگران در موضوع تشویق ممتازین :
2-برخورد مسئولین بنیاد در مواجهه با ممتازین :
3-تشویق مادی و معنوی ممتازین در افزایش انگیزه و تلاش تحصیلی فردی :
4-کیفیت برگزاری مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر:
5-نحوه برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی در سال گذشته:
6-تأثیر استمرار و تداوم برنامه های تشویقی در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان :
7-نقش مشاورین هدایت تحصیلی در رشد علمی دانش آموزان ممتاز :
8-کیفیت برنامه های آموزش و پرورش برای جبران نیازهای آموزشی و فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر: