نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

فرم نظر سنجی از بهره مندان جلسات مشاوره هدایت تحصیلی آزمون سراسری سال 1401

*نام و نام‌خانوادگی:
*کد ملی:
*شماره تماس:
*استان:
از کدام یک از خدمات مراکز مشاوره زیر استفاده کرده اید ؟ نظر خود را مطابق سوالات زیر اعلام نمائید.
پایگاه های آموزش و پرورش
موسسات آموزشی بخش خصوصی
پایگاه های حضوری بنیاد شهید و امور ایثارگران
1-شیوه اطلاع رسانی بنیاد در خصوص فعالیت های مشاوره ای پایگاه انتخاب رشته:
2-نحوه برنامه ریزی برای تشکیل جلسات مشاوره فردی و گروهی انتخاب رشته :
3-میزان اطلاعات مشاور در خصوص دفترچه شماره 2 انتخاب رشته :
4-میزان اطلاعات مشاور در خصوص ضوابط دستورالعمل های بنیاد از جمله آئین نامه ماده 66 و رای دیوان و نقل و انتقال دانشجویی:
5-میزان آشنایی مشاور از رشته های تحصیلی دانشگاه دارای بازار کار :
6-میزان وقت گذاری و نحوه تعامل مشاور شما در فرآیند انتخاب رشته :
7-میزان رضایت شما از برنامه های پیش بینی شده مشاوره های گروهی :
8-میزان رضایتمندی شما از پایگاه انتخاب رشته بنیاد (در صورت استفاده از این پایگاه):
9-میزان رضایتمندی شما از پایگاه انتخاب رشته آموزش و پرورش (در صورت استفاده از این پایگاه):
10-میزان رضایتمندی شما از پایگاه مشاوره ای بخش خصوصی (در صورت استفاده از این بخش):