نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

«طرح سرخ‌نگاران»

فرم مشخصات نویسندگان حوزه ایثار و شهادت در سطح کشور

نام و نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
کد ملی:
مدرک و رشته تحصیلی:
نسبت ایثارگری:
شماره تماس:
شماره‌ای در دسترس جهت پیگیری‌های بعدی
آدرس:
فهرست آثار:
فهرست فعالیت‌ها:
تالیف، ترجمه، ویرایش تصحیح، گردآوری، فعالیت‌های جانبی
فهرست سوابق همکاری با مراکز فرهنگی: