نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

خانواده معظم شهدا و ایثارگران می‌توانید سوالات فرهنگی، آموزشی خود را از طریق فرم زیر ارسال کرده و پاسخ آن را از مدیران کل این معاونت دریافت نمایید.

اسکندر یارنسب (مديرکل فرهنگی و تبلیغات)سید مستجاد حسینی (مدیرکل امور ورزشی و اردویی)

دکتر محمدعلی فقیه (مدیرکل آموزش)

دکتر رحیم نریمانی (مدیرکل اسناد و انتشارات) سید مرتضی حسینی (مدیرکل امور هنری)

نام:
نام خانوادگی:
کدملی:
شماره تلفن:
پست الکترونیکی:
مرجع پاسخگویی
اسکندر یارنسب (مديرکل فرهنگی و تبلیغات)
سید مستجاد حسینی (مدیرکل امور ورزشی و اردویی)
دکتر محمدعلی فقیه (مدیرکل آموزش)
دکتر رحیم نریمانی (مدیرکل اسناد و انتشارات)
سید مرتضی حسینی (مدیرکل امور هنری)
متن سوال: