نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

خانواده معظم شهدا و ایثارگران می‌توانند سوالات فرهنگی، آموزشی خود را از طریق فرم زیر ارسال و پاسخ آن را از مدیران کل این معاونت دریافت کنند.

 

 

سید مستجاد حسینی (مدیرکل امور ورزشی و اردویی)

                        021-88303251       

 

سید مرتضی حسینی (مدیرکل امور هنری)

                       021-88308088

 

دکتر محمدعلی فقیه (مدیرکل آموزش)

                       021-88308941

 

دکتر رحیم نریمانی (مدیرکل اسناد و انتشارات)

                       021-88308348

 

داود نورچه‌ای (مديرکل فرهنگی و تبلیغات)

                       021-88309876

 

 

 

نام:
نام خانوادگی:
کدملی:
شماره تلفن:
پست الکترونیکی:
مرجع پاسخگویی
داود نورچه‌ای (مديرکل فرهنگی و تبلیغات)
سید مستجاد حسینی (مدیرکل امور ورزشی و اردویی)
دکتر محمدعلی فقیه (مدیرکل آموزش)
دکتر رحیم نریمانی (مدیرکل اسناد و انتشارات)
سید مرتضی حسینی (مدیرکل امور هنری)
متن سوال: