نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

سامانه ارتباط با معاونین «فرهنگی و آموزشی» و «حقوقی و امورمجلس» بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانواده معظم شهدا و ایثارگران می‌توانید سوالات فرهنگی، آموزشی، حقوقی، قوانین، مقررات و معاضدت قضائی خود را از طریق فرم زیر ارسال کرده و پاسخ خود را از کارشناسان دریافت نمایید.

             

     دکتر مهدی ایزدی           سردار یعقوب سلیمانی

(معاون حقوقی و امورمجلس)    (معاون فرهنگی و آموزشی)

* نام:
* نام خانوادگی:
کدملی:
* شماره تلفن:
* پست الکترونیکی:
* مرجع پاسخگویی
معاون فرهنگی و آموزشی(سردار یعقوب سلیمانی)
معاون حقوقی و امور‌مجلس(دکتر مهدی ایزدی)
* متن سوال:
سوالات خود را در این قسمت وارد نمایید