نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

سامانه ارتباط با معاونین «فرهنگی و آموزشی» و «حقوقی و امورمجلس» بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانواده معظم شهدا و ایثارگران می‌توانند پرسش‌های فرهنگی، آموزشی، حقوقی، قوانین، مقررات و معاضدت قضائی خود را از طریق فرم زیر ارسال و پاسخ خود را از کارشناسان دریافت کنند.

           

        محسن بزرگی                    سید محمدصادق‌هاشمی

(سرپرست معاونت حقوقی و امورمجلس)                           (معاون فرهنگی و آموزشی) 

شماره تماس :                                       شماره تماس:


88821665 و 88821766                          88309879 و  88309880


                                       
                               

 

* نام:
* نام خانوادگی:
کدملی:
* شماره تلفن:
* پست الکترونیکی:
* مرجع پاسخگویی
معاون فرهنگی و آموزشی(سیدمحمدصادق هاشمی)
سرپرست معاونت حقوقی و امور‌مجلس(طاهر موهبتی)
* متن سوال:
سوالات خود را در این قسمت وارد نمایید