نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
بسیج مکتب سرخ شهادت است

بسیج مکتب سرخ شهادت است

فرمانده پایگاه مقاومت شهید «زبردست» گفت: «بسیج سلاحش ایمان و منطقش قسط و عدالت اسلامی است. بسیج درس آموخته...