نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم
جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر/ هنرهای تجسمی


* نام و نام خانوادگی:
* کد ملی:
کد ایثارگری:
* نسبت ایثارگری:
* شماره تماس:
09122222222
* استان/ شهرستان:
* رشته:
* تکنیک:
* موضوع اثر:
ارسال فایل اثر:
ارسال از یک تا 5 اثر/ نقاشی: حداقل 100در70 cm/ عکاسی: فرمت jpg کیفیت 300 Dpi/ \پوستر 50 در 70cm تصویر سازی: آزاد
* رزومه هنرمند:
حداکثر سه سطر (word)
* تصویر هنرمند:
فرمت تصویر JPG
* تصویر شناسنامه اثر:
فرمت تصویر JPG