نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم
مسابقه سراسری کتابخوانی مجازی «حاج یونس»/ ویژه هفته دفاع مقدس


نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن همراه:
شماره ملی:
1-حاج یونس در چه تاریخی به دنیا آمد، و خانواده اش از لحاظ مالی در چه سطحی قرار داشت؟:
2-اولین حضور نظامی حاج یونس در چه منطقه ای بود؟:
3- در کدام عملیات حاج یونس به عنوان مسئول محور لشکر ثارالله شرکت نمود؟:
4- نقطه آغازین فعالیت های آموزشی نظامی حاج یونس از کجا آغاز شد؟:
5- کدام ویژگی های خاص حاج یونس را به عنوان بهترین فرد، برای آموزش های نظامی می کرد؟ :
6- آغاز آشنایی حاج یونس با ســردار حاج قاسم سلیمانی از چه زمانی بود؟:
7_حاج یونس در عملیات رمضان با چه سمتی شرکت کرد؟ :
8. حاج یونس در چند سالگی پدرش را از دست داد؟:
9. یکی از اولین اقدامات شاخص حاج یونس علیه رژیم ستم شاهی چه بود؟:
10. شهر زنگی آباد چه تعداد شهید، در جنگ تحمیلی تقدیم اسلام کرده است؟:
11. بعد از عبادت و انجام کارهای جنگ، مهمترین برنامه حاج یونس چه بود؟:
12. مهریه همسر حاج یونس چقدر تعیین گردید؟:
13. حاج یونس در چند سالگی به مقام والای شهادت نائل شد؟:
14. حاج یونس در چه دوره های آموزشی مربی رزمندگان بود؟ :
15. حاج یونس در کدام عملیات به مقام والای شهادت نائل شد؟:
با شناختی که از شهید والا مقام حاج یونس زنگی آبادی پیدا کرده اید یک یا چند جمله در وصف ایشان و یا خطاب به ایشان بنویسید::