نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم

صفحه مسابقه اینترنتی «بیانیه گام دوم انقلاب»
-مهلت شرکت در مسابقه 13 آبان 98-

نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره تلفن همراه:
نسبت ایثارگری ( در صورت داشتن نسبت ایثارگری):
استان محل سکونت:
1 - انقلاب اسلامی از کدام گزینه زیر دفاع میکند؟:
2- رهبر معظم انقلاب کدام گرینه را مایه‌ی سربلندی ایران و ایرانی نمی داند؟:
3 – برکات بزرگ انقلاب اسلامی از منظر رهبر انقلاب کدام گزینه می باشد؟:
4- بزرگ‌ ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید در دومین گام وارد چه مراحلی می شود؟:
5- مهم‌ ترین ظرفیت امید بخش کشور کدام گزینه می باشد؟:
6 - ایران از نظر ظرفیّتهای استفاده‌ نشده‌ی طبیعی در رتبه.....جهان قرار دارد؟:
7 - نخستین و ریشه‌ای ‌ترین جهاد از منظر رهبری چیست؟:
8 - مطالبه‌ی عمومی مقام معظم رهبری از جوانان کدام کزینه می باشد؟:
9 - منشاء بیکاری جوانها، و فقر درآمدی کدام گزینه می باشد؟:
10 - مهمترین راه حل مشکلات اقتصادی چیست؟:
11 - کدام تصور در حال حاضر خطای نابخشودنی می باشد؟:
12 - از منظر مقام معظم رهبری کدام گزینه از موارد بی عدالتی نمی باشد؟:
13 - محور تحقق نظام پیشرفته‌ی اسلامی کدام مورد زیر می باشد؟:
14 - در بیانات رهبری (جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه) در راستای کدام موضوع بیان گردیده است؟:
15- از منظر رهبری مشکل امروزغرب و آمریکا چیست ؟: