نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرم
صفحه ثبت نام جشنواره ملی آواها و نواها
راهنمای ثبت نام جشنواره

88305765
88839496
نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
نسبت ایثارگری :
استان - شهر:
شماره همراه:
نشانی الکترونیکی:
انتخاب بخش:
نحوه ارسال آثار:
ارسال رزومه اساتید:
ویژه متقاضیان شرکت در بخش ویژه اساتید
نام گروه :
سرپرست گروه:
آهنگساز :
شاعر یا ترانه سرا:
متن شعر یا ترانه: