نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

رفیق خوشبخت ما، کریم حسن‌پور!

رفیق خوشبخت ما، کریم حسن‌پور!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «کریم حسن‌پور یلقون آباد» است.