نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
7 دی قزوین، آتش زیر خاکستر

7 دی قزوین، آتش زیر خاکستر

با شهادت 4 تن از کودکان دانش‌آموز در خیابان پادگان قزوین توسط نیروهای حکومت نظامی و جریحه‌دار شدن افکار...

خانواده را به خدا سپرد

مدت‌ها در قزوین مستأجر بود تا اینکه سال ۶۳ زمینی خرید و مشغول ساختش شد. تازه دیوارچینی و سقف زیر زمین...