نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
رعایت موازین شرعی

رعایت موازین شرعی

«شهید مهرداد هدایتی» در وصیت نامه خود می‌گوید: «رعایت موازین شرعی و حجاب را بنمائید که حضور زن به عنوان...