نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
رهگذران حیات مادی

رهگذران حیات مادی

«محمد ابراهیمی» در وصیتنامه خود میگوید:«ای رهگذران حیات مادی به هوش باشید، که دنیا فقط تباهی است، همه...
خريد از بازار

خريد از بازار

پدر شهيد اسماعيل فتحى مى گويد: « اسماعيل در بازار از من چيزى خواست و من برايش نخريدم و من از بازار با...