نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

حالا پشت جبهه فعالیت کن

پدر شهید «مصطفی کریم خانی» می‌گوید: مخالف رفتن شهید به جبهه بودم و به او تذکر دادم که پسرجان نسبت به...
مقید به حق الناس بود

مقید به حق الناس بود

مادر شهید می‌گوید: بسیار مقید به حق الناس بود به مسجد می‌رفت مسئول تقسیم غذا بین مردم بود اضافه غذا را...