نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
«نیایش شاهدان» منتشر شد
«نیایش شاهدان» کتابی با موضوع نماز شهیدان خراسان رضوی در دوران دفاع مقدس است که در چهل و سومین سال پیروزی...
آرشیو

دستنوشته «شهید مهدی آز»

وصیت نامه ای از شهید مهدی آز در روز اعزام به جبهه های نبرد حق علیه باطل به یادگار مانده که با قلم خود...