نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
پیام شهدا را ترویج دهید

پیام شهدا را ترویج دهید

شهید «منوچهر عظیمی احمد آبادی» در بخشی از وصیت نامه خود آورده است: پیام شهدا را ترویج دهید و امر به معروف...