نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
نهضت حسینی با رهبری خمینی

نهضت حسینی با رهبری خمینی

نوید شاهد - در وصیت شهید "حسن امینی جونی" آمده است: خدایا این نهضت حسینی را که با رهبری خمینی ندای اسلام...