نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
عفت و حجاب سفارش شهداست

عفت و حجاب سفارش شهداست

«عاطفه محمدی» خواهر شهید «بهرام محمدی روشنق» می‌گوید: برادرم همیشه می‌گفت؛ چادر سرتان کنید، حجابتان را...