نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
تمرین شهادت یک فرمانده

تمرین شهادت یک فرمانده

همرزم شهید عقیل عرش نشین می گوید: چادرش باز بود و گرد و غبار همه جا را گرفته بود، گفتم: چه بی سلیقه ای،...