نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

درج آثار خوش‌نویسان بر محور ایثار و شهادت در «مشق عشق»

درج آثار خوش‌نویسان بر محور ایثار و شهادت در «مشق عشق»

کتاب «مشق عشق» با آثاری از 100 هنرمند خوش‌نویس از سوی نشر شاهد منتشر شد.