کد خبر: ۳۹۸۷۲۳
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۱
ویژه مطالعه جانبازان، همسران و والدین معظم شهدا
[185] م  جبیره انواع و حالت های مختلفی دارد که عبارتند از:

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (37) انواع جبیره


1. توضیح المسائل ده مرجع، م 331 ؛ امام ، العروةالوثقی مع تعلیقات، ج 1، احكام الجبائر، م 2؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 326 . بهجت: ولی اگر تیمّم هم جبیره ای است، احتیاط در جمع بین وضو و تیمّم است. بهجت، توضیح المسائل، م 335 .
2. سیستانی، العروةالوثقی مع تعلیقة، ج 1، احكام الجبائر، م 2؛ صافی، توضیح المسائل، م 337 ؛ مکارم، توضیح المسائل، م 349 .
3. توضیح المسائل ده مرجع، م 330 .
4. امام، توضیح المسائل، م 330 و تحریرالوسیلة، ج 1، احكام وضوی جبیره، م 3.
5. سیستانی، توضیح المسائل، م 329 و العروةالوثقی مع تعلیقة، ج 1، احكام الجبائر، م 2.
6. توضیح المسائل ده مرجع، م 330 ؛ خامنه ای، منتخب الأحکام، ص 44 ؛ سیستانی، العروةالوثقی مع تعلیقة، ج 1، احكام الجبائر، م 2.
7. بهجت، توضیح المسائل، م 334 و وسیلةالنجاة، ج 1، م 163 و استفتائات، ج 1، س 647 ؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 325 .
8.مکارم، توضیح المسائل،م 349 .
9. صافی، توضیح المسائل، م 336 .
10 . توضیح المسائل ده مرجع، م 335 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 1، احكام وضوی جبیره، م 4؛ بهجت، وسیلةالنجاة، ج 1، م 164 ؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 330 .
11 . مکارم، توضیح المسائل، م 351 .
12 . سیستانی، توضیح المسائل، م 334 .
13 . توضیح المسائل ده مرجع، م 335 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 1، احكام وضوی جبیره، م 4؛ بهجت، وسیلةالنجاة، ج 1، م 164 ؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 330 .
14 . مکارم، توضیح المسائل، م 351 .
15 . اگر در اعضای مسح جایی برای مسح باقی نمانده باشد و همه قسمت ها باندپیچی شده باشد، باید روی باند را با تری (رطوبت) دست مسح نمود. ر.ک: توضیح المسائل ده مرجع، م 334 ؛ امام، سیستانی و مكارم، العروةالوثقی مع تعلیقات، ج 1، احكام الجبائر، م 5؛ سبحانی، .توضیح المسائل، م 329 .
16 . خامنه ای، منتخب الأحکام، ص 44 .
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید