نوید شاهد: هر مقدار كه توانایی دارد، به فقیر مد طعام بدهد..

 [527] س -  پرداخت کفّاره روزه برای شخصی که به دلیل بیماری نمی تواند روزه بگیرد و از نظر مالی هم توانایی ندارد، چگونه است؟

هر مقدار كه توانایی دارد، به فقیر مد طعام بدهد(1) و اگر از دادن این مقدار نیز عاجز است، باید حدّاقل با گفتن یک بار «استغفر الله » استغفار كند و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.(2)

بهجت: از جهت مالی هر وقت توانایی پیدا كرد باید بپردازد و یا بدل های آ نها كه به استغفار منتهی می شود را اختیار كند.(3)

خامنه ای: باید هر مقدار كه توانایی دارد، به فقیر مد طعام بدهد و بنابر احتیاط، استغفار نیز بكند و اگر از دادن این مقدار نیز عاجز است، باید حدّاقل با گفتن یک بار «استغفرالله » استغفار كند.(4)

سبحانی: چنانچه این ها برایش ممكن نباشد هرچند مدّ كه می تواند به فقرا اطعام دهد و اگر نتواند اطعام دهد، 18 روز روزه بگیرد و اگر نتواند، هرچند روز كه می تواند [روزه] بگیرد و اگر نتواند باید استغفار كند؛ اگر چه مثلاً یک مرتبه بگوید: استغفرالله و احتیاط مستحب آن است كه هر وقت بتواند كفّاره را بدهد.(5)

مكارم: هر چند مدّ كه می تواند به فقرا اطعام كند و اگر نتواند، باید 18 روز روزه بگیرد و اگر نتواند هر چند روز كه می تواند به جا آورد و اگر نتواند، استغفار كند و واجب نیست بعد از پیدا كردن قدرت صدقه بدهد.(6)


1. خامنه ای: و بنابر احتیاط، استغفار نیز بكند.صافی: و استغفار كند.
2. توضیح المسائل ده مرجع، م 1660 ؛ بهجت، استفتائات، ج 2، س 2905 و وسیلة النجاة، س 1128.
3. بهجت، استفتائات، ج 2، س 2905 .
4. خامنه ای، اجوبه الإستفتائات، س 811 و 812 و استفتا.
5. سبحانی، توضیح المسائل، م 1575 .
6. مكارم، توضیح المسائل، م 1402

رساله مصور جانبازان ؛ احکام و مسائل جانبازان مطابق با فتاوی هفت نفر از آیات عظام و مراجع گرانقدر، نشر شاهد. صفحه 409
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده