نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

دنبال بی‌بندوباری‌ها و سرگرمیهای بیهوده دنیوی نباشید

دنبال بی‌بندوباری‌ها و سرگرمیهای بیهوده دنیوی نباشید

"وصایای موضوعی شهداء" با عنوان "جوانان و دوستان" در یک پایان‌نامه‌‌ گردآوری شده است. عمدتا پیام شهدا برای جوانان این است که مبادا در سرگرمیهای بیهوده دنیوی غرق شوند.
مسئولیت جنگ ایران و عراق با کیست؟

مسئولیت جنگ ایران و عراق با کیست؟

پایان‌نامه‌ «مسئولیت آغازگر جنگ ایران و عراق» در سال 76 چاپ شده که مسئولیت عراق را در جنگ تحمیلی با ایران بررسی کرده است.
تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهدا

تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهدا

دکتر حجت الله فراهانی در سال 90-89 پایان‌نامه‌ای باعنوان «تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهداء» براساس دیدگاه شهدا در ارتباط با نیایش (دعا، ذکر خدا، نماز و قرآن) نوشته است.
بررسی شهید و شهادت در قرآن با نگاهی بر حیات شهید

بررسی شهید و شهادت در قرآن با نگاهی بر حیات شهید

میثم موسایی سی‌سخت، در پایان‌نامه‌ای حیات دوباره شهید پس از مرگ را از دیدگاه قرآن و روایات معصومین (ع) بررسی می‌کند.
جهاد و شهادت در شعر دوره‌ی مشروطه؛ تقابل کوخ‌نشینان و کاخ‌نشینان

جهاد و شهادت در شعر دوره‌ی مشروطه؛ تقابل کوخ‌نشینان و کاخ‌نشینان

پژوهشی به قلم زهرا صمیمی انجام شده که به جايگاه انديشه‌هاي جهاد و شهادت در تاريخ مبارزات ايران (در دوره ي مشروطه) پرداخته است.
بررسی آثار اجتماعی شهادت در مذهب شیعه

بررسی آثار اجتماعی شهادت در مذهب شیعه

حسین دهقانی در سال 78، پایان‌نامه‌ای باعنوان «بررسی آثار اجتماعی شهادت در مذهب شیعه» نوشته است که در کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت، دردسترس است.