نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
خاندان «علوی» در شهر مشهد برای خود اسم و رسمی دارند. بیش از یک قرن است که از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند و برای اثبات حقانیت اسلام، از زمان رضا شاه پهلوی تا امروز در سوریه و عراق در صحنه حضور داشته اند. با آغاز جنگ در سوریه، فرزندان این خاندان حضور مستمری در این کشور داشته اند و تاکنون دو تن از فرزندانشان در این نبرد به شهادت رسیده اند.

جلوه‌هایی از منش اجتماعی شهید مفتح

خویشاوندی محمد پیشگاهی فرد با شهید مفتح از یک سو و ارتباط نزدیک وی با کانونها و نیز با چهره های شاخص انقلاب از سوی دیگر به خاطرات وی جذابیت خاصی بخشیده است. او اخیرا پاره ای از این خاطرات را در کتابی به پژوهندگان تاریخ انقلاب عرضه داشته است. آنچه که در این گفت و شنود می خوانید، جلوه هائی گویا و دلنشین از سلوک اجتماعی شهید مفتح و نحوه تعامل وی با عناصر و جریانات گوناگون فرهنگی و سیاسی است و نمایانگر جنبه هائی مغفول از شخصیت اوست.

ترسیم نقش بنیاد شهید در موفقیت های جهانی جانبازان ورزشکار

مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بخشی از موفقیت های جهانی جانبازان ورزشکار با برنامه های ورزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان های مختلف کشور در ارتباط است. این ورزشکاران با حضور در تمرینات ورزشی در طول سال که عمدتا توسط بنیاد تمهید می‌شود، امادگی لازم را برای حضور در مسابقات ملی و بین المللی کسب می کنند. این ورزشکاران توسط فدراسیون جانبازان و معلولین به مسابقان برون مرزی اعزام می شوند.

کشف واقعیت‌های انقلاب توسط یک نوجوان

برنامه «چهل برگ» که به مناسبت چهل سالگی انقلاب تولید و پخش می‌شود، روایت نوجوانی است که برای چرایی انقلاب و کشف واقعیت‌های آن به دنبال پرسش‌های خود است.