نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

وصیتنامه سردار شهید حاج رضا شکری پور + دستخط

وصیتنامه سردار شهید حاج رضا شکری پور + دستخط

اماممان را تنها نگذاريد و پشتيبان او باشيد و از اهداف مقدس او غافل نشويد كه ما اكنون در حال امتحانيم و اين متاع دو روزه دنيا را بر آخرت كه قرآن مي فرمايد نفروشید و بدانيد كه خداوند هيچ گاه به وعده اش خلاف نمي كند.
Histats.com START (aync) Histats.com END