نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

مسافری که با دعوت شهید علم الهدی از سفر جا نماند

مسافری که با دعوت شهید علم الهدی از سفر جا نماند

شب قبل از عزیمت به شلمچه من تمایلی برای رفتن نداشتم، شهید علم الهدی به خوابم آمدند در حالی که روسری سرم نبود بهم گفت: برو رو سری سرت کن بعد چفیه را بر گردنم انداخت و گفت ما بخاطر شما جنگیدیم. وقتی داشتند می رفتند اسمشان را پرسیدم و در جواب گفت: وقتی آمدی هویزه می فهمی و گفتند اگر آمدی خونه ی من هم بیا گفتم خانه شما کجاست؟ گفت: هویزه ردیف اول قبر هشتم
حماسه آفرین هویزه شهید حسین علم الهدی

حماسه آفرین هویزه شهید حسین علم الهدی

مقام معظم رهبری در دیدار از هویزه: من در همین جا از شهید علم الهدی پرسیدم شما از سلاح و تجهیزات چه چیز در اختیار دارید؟ دیدم آن ها دل هایشان چنان با نور ایمان و توکل به خدا محکم است که از خالی بودن دستشان هیچ باکی ندارند.آنها پذیرای شهادت بودند چون می دانستند حق هستند.
آخرین اخبار