نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

بابای ما/ حمید من

بابای ما/ حمید من

تلفن همسایه بالایی زنگ زد یقین داشتم با من کار دارند. بلند شدم دویدم رفتم بالا و مطمئن و ترسان گفتم:«مرا می خواهند.»...
اینجا جبهه است

اینجا جبهه است

رادیو آژیر می کشید. چند روزی است که عراق، ناجوانمردانه به سرزمین ما تاخته است. مادرم هنوز صدای آژیرها را از هم تشخیص نداده است....
Histats.com START (aync) Histats.com END