نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

پاسدار و پاسداری  در کلام شهید  حاج داوود کریمی  / صوت

پاسدار و پاسداری در کلام شهید حاج داوود کریمی / صوت

جانباز شهید حاج داوود کریمی سال 1326 در تهران متولد و در سال 1383 به شهادت نائل آمد. شهید در سخنرانی اش در جمع پاسداران انقلاب اسلامی ، الگوی یک پاسدار را بعد از امیرالمومنین علی (ع) ، مالک اشتر می داند و می فرماید یک پاسدار باید قدرت سیاسی داشته باشد و باید یک متفکر نظامی باشد. در ادامه سخنرانی کامل شهید کریمی با موضوع پاسدار را بشنوید: