نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

نامه های آسمانی (17)

نامه های آسمانی (17)

بخشی از وصیت نامه شهید قمصور افروغ؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.
Histats.com START (aync) Histats.com END