نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

نامه های آسمانی(22)

نامه های آسمانی(22)

بخشی از وصیت نامه شهید حجت اله آقا ملایی؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.
کلیپ / خبرنگاران شهید در قاب تصویر

کلیپ / خبرنگاران شهید در قاب تصویر

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند. یاد و خاطره شهدای خبرنگار گرامی باد.