نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

تحلیل نماد و نمادپردازی در ادبیات داستانی کودک دفاع مقدس

تحلیل نماد و نمادپردازی در ادبیات داستانی کودک دفاع مقدس

در این مقاله به بررسی نماد و نماد پردازی در دوازده مورد از داستان های ادبیات مقدس مربوط به گروه سنی کودکان پرداخته ایم.
گذری بر مفاهیم و نمادهای ادبیات پایداری در ادبیات کودک و نوجوان

گذری بر مفاهیم و نمادهای ادبیات پایداری در ادبیات کودک و نوجوان

از بررسی آثار داستانی مورد مطالعه میتوان به وجود تفاوتهایی در بین این آثار دست یافت به طوری که در برخی از آثار زبانی محاورهای و در برخی نیز زبانی صریح و مستقیم در القای مفاهیم جنگ بکار برده شده است.
مواضع و اقدامات سازمان کشورهای غیرمتعهد درباره جنگ ایران و عراق چگونه بود؟

مواضع و اقدامات سازمان کشورهای غیرمتعهد درباره جنگ ایران و عراق چگونه بود؟

کشورهای غیرمتعهد از همان روزهای آغازین جنگ فعالیت هایی را برای خاتمه آن شروع کردند. برای انجام دادن این کار جنبش نیز همانند سازمان کنفرانس اسلامی یک کمیته حسن نیت تشکیل داد و هیئتی را برای ایجاد تفاهم به دو کشور ایران و عراق اعزام کرد.
تأثير جامعه بر ادبيات دفاع مقدس

تأثير جامعه بر ادبيات دفاع مقدس

ادبيات پایداری بخشی از ادبيات است که هنگام پایداری ملتی در برابر ملت های مهاجم پدید آمده و بيانگر وقایع و اتفاقات جنگ به زبان ادبی است. در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط جامعه با ادبيات منثور دفاع مقدس مورد بررسی واقع شود.
نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ در سه خاطره نوشت

نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ در سه خاطره نوشت

سه خاطره نوشت از خاطرات دفاع مقدس (بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم، و چزابه) به عنوان زمینه بررسی موردی انتخاب و فرایند ها و مؤلفه های مؤثر در روایت پردازی آن ها بر مبنای نظریه ساختارگرایی بررسی و تحلیل شده است. بررسی ساختار رواییِ خاطره نویسیِ جنگ نشان می دهد ریختی واحد در ساختار رواییِ این خاطرات تکرار می شود.
بازنمایی وقایع دفاع مقدس در داستان های کودکان و نوجوانان با استفاده از ظرفیت های داستان مصور (کمیک استریپ)

بازنمایی وقایع دفاع مقدس در داستان های کودکان و نوجوانان با استفاده از ظرفیت های داستان مصور (کمیک استریپ)

در این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی، به ظرفیت های این نوع آثار به ویژه در بیان وقایع جنگ پرداخته، و همچنین، علل کم توجهی به این آثار در کشور ما بررسی می شود.
۱
آخرین اخبار