نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

دستاوردهای اقتصادی دفاع مقدس

دستاوردهای اقتصادی دفاع مقدس

ملت ما در دوران دفاع مقدس با روحیه ی قناعت و صرفه جویی مقاومت کردند و در تولید و ساخت نیازهای مختلف عمومی و تخصصی تا مرز خودکفایی بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری پیش رفتیم
تحلیل سیر تکوینی تعاریف ادبیات پایداری در ایران (علمی - پژوهشی)

تحلیل سیر تکوینی تعاریف ادبیات پایداری در ایران (علمی - پژوهشی)

ادبیات پایداری به صورت های مختلفی تعریف شده است. هر کدام از این تعاریف بر شاخصه هایی تأکید کرده اند؛ در این پژوهش با بر شمردن تعاریف و استخراج این شاخصه ها تلاش خواهد شد به تعریف از ادبیات پایداری دست یابیم که هم آثار دوره معاصر را در برگیرد و هم آثار کهن ادبیات فارسی را.
مروری بر قطعنامه‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی صادر شدند

مروری بر قطعنامه‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی صادر شدند

شورای امنیت با آوردن واژهِ «وضعیت»، جنگ ایران و عراق را «تهاجم و تجاوز» به شمار نیاورد، در حالی‌که هر وضعیت و برخوردی متضمن آن است که یک طرف دست به تجاوز زده باشد.
پسامدرنیسم ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدس

پسامدرنیسم ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدس

پژوهش حاضر می کوشد این سؤال را پاسخ دهد که اندیشه پسامدرن با وجودِ برجسته ساختن ایدئولوژی گریزی و قداست زدایی و...، چگونه می تواند با قلمرو رمان های دفاع مقدس که بر اساس ایدئولوژی گرایی و تقدس اندیشی شکل می گیرند همخوانی داشته باشد؟
شهدای عصر پیامبر (بخش پانزدهم)؛ شهدای سریه مُؤتَه

شهدای عصر پیامبر (بخش پانزدهم)؛ شهدای سریه مُؤتَه

پیامبر (ص) پس از صلح حدیبیه رسالت جهانی خود را به گوش همگان رساند و زمامداران آن روز ممالک جهان را به پذیرفتن اسلام دعوت کرد. در آن روزگار، امپراطوری های ایران و روم نسبت به سرزمین های دیگر از موقعیت بهتری برخوردار بودند.
مواضع آمریکا و حمایت هایش از عراق، در طول جنگ چگونه بود؟

مواضع آمریکا و حمایت هایش از عراق، در طول جنگ چگونه بود؟

آمریکا بعد از آغاز جنگ ایران و عراق به ظاهر، در قبال جنگ ایران و عراق، سیاست بی طرفی اعلام کرد. اما در طول جنگ، در مواقعی که عراق در موضع ضعف قرار می گرفت، به طور آشکار و در قالب سازمان ملل و کمک های نظامی، اقتصادی و سیاسی، از عراق جانبداری می کرد.
Histats.com START (aync) Histats.com END