نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

فرامتن اندیشگی (ایدئولوژی) و جلوه های آن در شعر سال های دفاع مقدس

فرامتن اندیشگی (ایدئولوژی) و جلوه های آن در شعر سال های دفاع مقدس

شعر دفاع مقدّس به عنوان یک جریان ادبی معاصر که حول یک رویداد تاریخی سیاسی شکل گرفته است؛ شعری فرامتن محور به حساب می آید. یکی از فرامتن های مؤثر در شکل گیری این جریان، فرامتن اندیشگی (ایدئولوژی) است که در سطح انگاره ای (زمینه های محتوایی، فکری و فلسفی) آثار جلوه گر شده است.
بررسی میزان بازنمایی نقش زنان درترویج فرهنگ پایداری ومقاومت

بررسی میزان بازنمایی نقش زنان درترویج فرهنگ پایداری ومقاومت

آنچه در مقاله حاضر موردنظر است، بررسی میزان بازنمایی نقش زنان در ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت در کتب آمادگی دفاعی دوره متوسطه با روش تحلیل محتوا است. نتایج حاکی از این است که در کتاب آمادگی دفاعی دوم متوسطه در متن کتاب مؤلفه فرهنگسازی به میزان 44 درصد شده است و مؤلفه ایثار و گذشت در هر سه بخش متن و تصویر و فعالیت پرداخته شده است
گفتمان امام حسین (ع)و گفتمان پایداری

گفتمان امام حسین (ع)و گفتمان پایداری

در این مقاله با تحلیل محتوای کیفی اشعار صادق آهنگران و غلا مرضا کویتی پور و نشانه شناسی عکس های رزمندگان دوران جنگ به تبیین تاثیر گفتمان امام حسین (ع) برگفتمان رزمندگان پرداخته شده است.
بررسی بن مایه های اجتماعی ادبیات پایداری در اشعار عباس باقری

بررسی بن مایه های اجتماعی ادبیات پایداری در اشعار عباس باقری

در این پژوهش که باهدف شناخت هرچه بهتر ویژگی های شعر پایداری کشورمان صورت رفته است، تلاش شده تا به شیوه توصیفی تحلیلی مجموعه اشعار عباس باقری از منظر بن مایه های اجتماعی ادبیات پایداری بررسی شود
دفاع مقدس در آیینه های مثنوی های انقلاب اسلامی

دفاع مقدس در آیینه های مثنوی های انقلاب اسلامی

قالب مثنوی در کنار قالب هایی چون غزل، رباعی و دوبیتی به دلیل ظرفیت های خاص آن، از پرکابردترین قالب هایی است که در بازگشت دوباره ادبی، پابه عرصه شعر انقلاب گذاشت و با شروع جنگ تحمیلی، یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و برخی شاعران از آن به عنوان مناسب ترین و گسترده ترین عرصه برای بیان معتقدات و احساسات اسلامی و انسانی خود استقبال کردند
تحلیل روان شناختی شخصیت ها در رمان من زنده ام

تحلیل روان شناختی شخصیت ها در رمان من زنده ام

هشت سال دفاع مقدس، بزرگ ترين پديدۀ تاريخي کشور ما در سه دهۀ پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي شود که تمام شئون اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه را تحت تأثير قرار داده و به دنبال با نگاهي نو، تأثيري ژرف و بنيادين بر ادبيات بر جاگذاشته است . در اين ميان رمان به عنوان يک نوع ادبي، قالبي براي انتقال ارزش ها و مفاهيم اين جنگ هشت ساله محسوب مي شود که موردتوجه نويسندگان، خوانندگان و منتقدان قرارگرفته است
۱