گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (39) شک در وجود مانع دراعضای وضو

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (39) شک در وجود مانع دراعضای وضو

اگر قبل از وضو، در حال وضو یا بعد از وضو، مانعی در اعضای وضو دیده شود...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (38) فراموشی در وضو

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (38) فراموشی در وضو

اگر بعد از وضو یقین کنیم كه یکی از اعمال وضو را انجام نداده ایم...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (35) وضوی ارتماسی به جای جبیره ای

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (35) وضوی ارتماسی به جای جبیره ای

شخصی مدتی دستش را برای وضوی جبیره ای در كیسه پلاستیكی قرار داده بود؛ اما وضوی ارتماسی می گرفت...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (34) وضو گرفتن با دست گچ گرفته

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (34) وضو گرفتن با دست گچ گرفته

کسی كه تمام دست راستش در گچ است، چگونه باید وضو بگیرد؟
صفحه  از ۲۰
Histats.com START (aync) Histats.com END