نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

خدايا چه کنم که از زندان نفس رهایی یابم / مناجات شهید در نوجوانی

خدايا چه کنم که از زندان نفس رهایی یابم / مناجات شهید در نوجوانی

خدايا چرا من اينقدر در فکر پرورش جسمم هستم ولي در فکر پرورش روحم نيستم ، خدا چرا من اينقدر به فکر ماديات هستم ولي فکر معنويات نيستم ...
مناجات عرفانی شهيد عليرضا عبدالهي / خداوندا مرغ ناچيز تنم، در قفس تنم محبوس و چشم به تو دوخته

مناجات عرفانی شهيد عليرضا عبدالهي / خداوندا مرغ ناچيز تنم، در قفس تنم محبوس و چشم به تو دوخته

وقتي به خود مي آيم مي بينم که محال است کسي در دوران زندگاني ولو براي لحظاتي چند در اين جهانِ پر ازدحام احساس غربت ننمايد.
Histats.com START (aync) Histats.com END