نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

روایتی تصویری از تظاهرات خونین ۱۳ آبان ۵۷

روایتی تصویری از تظاهرات خونین ۱۳ آبان ۵۷

به مناسبت سیزدهم آبان دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای مجموعه تصویری «انتقام‌کِشی به‌خاطر امام» را منتشر کرد.
روایتی تصویری از تظاهرات خونین ۱۳ آبان ۵۷

روایتی تصویری از تظاهرات خونین ۱۳ آبان ۵۷

به مناسبت سیزدهم آبان دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای مجموعه تصویری «انتقام‌کِشی به‌خاطر امام» را منتشر کرد.
تصاویر کمتر دیده شده از حر انقلاب شهید «طیب حاج رضایی»

تصاویر کمتر دیده شده از حر انقلاب شهید «طیب حاج رضایی»

طیب در رويداد پانزده خرداد نقش چندان فعالی نداشت، هر چند نقش بازدارنده‌ای هم نداشت، با اين همه. رژیم شاهنشاهی، در ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ به همراه ۴۰۰ نفر دیگر او را به جرم بر هم زدن نظم عمومی دستگیر و سرکرده افراد دستگیر شده را طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی عنوان کرد.

تصاویر کمتر دیده شده از حر انقلاب شهید «طیب حاج رضایی»

طیب در رويداد پانزده خرداد نقش چندان فعالی نداشت، هر چند نقش بازدارنده‌ای هم نداشت، با اين همه. رژیم شاهنشاهی، در ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ به همراه ۴۰۰ نفر دیگر او را به جرم بر هم زدن نظم عمومی دستگیر و سرکرده افراد دستگیر شده را طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی عنوان کرد.
تصاویر کمتر دیده شده از حر انقلاب شهید «طیب حاج رضایی»

تصاویر کمتر دیده شده از حر انقلاب شهید «طیب حاج رضایی»

طیب در رويداد پانزده خرداد نقش چندان فعالی نداشت، هر چند نقش بازدارنده‌ای هم نداشت، با اين همه. رژیم شاهنشاهی، در ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ به همراه ۴۰۰ نفر دیگر او را به جرم بر هم زدن نظم عمومی دستگیر و سرکرده افراد دستگیر شده را طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی عنوان کرد.
Histats.com START (aync) Histats.com END