نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

طرح شهادت بر زندگی طراح ماهر «شهید عبدالرضا احسنی پور»

طرح شهادت بر زندگی طراح ماهر «شهید عبدالرضا احسنی پور»

... دو تا عکس از امام خمینی (ره) آورد، و گفت: پدر جان! این دو تا رو ببین. کدام از اینها را من کشیده ام و کدامیک عکسی که دوربین گرفته است؟ پدر گفت: اصلا نتواستم تشخیص بدهم که کدامیک را فرزندم کشیده است! ایشان طراح ماهری بودند و خیلی بی عیب و نقص طراحی هایش...
شهید شیر دل عملیات سومار

شهید شیر دل عملیات سومار

در منطقه عملياتي «سومار» براي آماده شدن عمليات والفجر 8 فرمانده اعلام مي كند چند نفر براي كندن كانال بسيار خطرناك نياز داريم اولين كسي كه حاضر به ...
روایت شجاعت و دلاوریهای پسر در کلام پدر

روایت شجاعت و دلاوریهای پسر در کلام پدر

در تاریخ بیست و دوم مهرماه ايشان اسير مي شود و اسارتش هم به اين صورت بود آنجا كه جنگ شروع مي شود وسط آتش ايران و عراق يك نفربر بود كه به هركسي كه مي گويند برويد آن را بياوريد نمي روند ايشان مي رود مي آورد تا آن روزي كه ايشان اسير مي شود اين زير پاي آن بود ...
سالهای بی خبری

سالهای بی خبری

دراين مدت 37سال هيچ خبري حتي نامه یا اسمي از او به ما نرسید و با آمدن بعضي از اسرا هم اسمي از ايشان نبود. همسرم هیچ وصیت نامه ای از خود به جا نگذاشته است چون فكر نمي كرد روزي اسير شود...
حب فرزند هم نتوانست مانع جهادش شود

حب فرزند هم نتوانست مانع جهادش شود

...ناگهان از خواب بيدار شد و چنان خود را از رختخواب بلند كرد و بابا گفت: هر چه به او گفتم كه برگرد بچه سه ماه لب به سخن باز كرد و شما را صدا كرد. ابوطالب گفت: ديگر برنمي‌گردم چون اگر صورت او را ببينم ديگر نمي‌توانم براي نبرد به جبهه بروم رفت و ديگر هرگز برنگشت...
رد کوچیکترین تشریفات در روز وداع

رد کوچیکترین تشریفات در روز وداع

... مامان من نمي‌خورم من دارم مي‌روم جبهه كه آنجا همين نان خالي هم نمي‌خوريم. گفتم: شما داريد مي‌رويد خواستم سفره‌تان كمي قشنگتر باشد. گفت: نه مامان...رزمنده های ما با گرسنگی می جنگند و شهید می شوند. نمی خواهم من همچین تشریفات را داشته ...
۱