نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

لزوم جهاد در راه خدا و شهادت طلبی در کلام شهید

لزوم جهاد در راه خدا و شهادت طلبی در کلام شهید

قرآن هم مي فرمايد "والصلح خير" صلح خير است ولي آنجا كه طرف مقابل حاضر به همزيستي شرافتمندانه نيست و مي خواهد انسانيت را پايمال نموده، ظلم و ستمكاري را حاكم سازد و ما تسليم بشويم ذلت را متحمل شده ايم و بي شرافتي را به شكل ديگري پذيرفتيم.
نگاهی به حیات و کلام طیبه و مدبرانه شهید «اولیاء ناصح نسب»

نگاهی به حیات و کلام طیبه و مدبرانه شهید «اولیاء ناصح نسب»

ای مردم «الحضر وامصیبتا» از اینکه با یک دست جلوی مالک اشتر را بگیریم و با دست دیگر بازوی علی (ع) را و در محکمه ای که معاویه نشسته بنشانیم نکند کار به جائی برسد که علی (ع) بفرماید: ذهب الحته کرون و بقی الناسئون او المنناشون.
توصیه به صبر و شکیبایی در کلام شهید «اصغر تیرگر»

توصیه به صبر و شکیبایی در کلام شهید «اصغر تیرگر»

اگر روزی رسید که جسدم را پیدا نکردند به شما تحویل دهند و یا اگر مفقود الاثر گشتم تقاضا دارم که به خداوند پناه ببرید و صابر باشید که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ان الله مع الصابرین» به درستی که خداوند با صابران است ...
هنوز اندر خم یک کوچه ام...

هنوز اندر خم یک کوچه ام...

ای وای بر من که بعد از بیست و یک سال که از عمرم می گذرد، هنوز اندر خم یک کوچه ام زیرا که از نعمتهایی که پروردگار به من داده سپاسگزاری نکرده ام و شرمنده ام آنگونه که خداوند خواسته زندگی نکرده ام و به دستوراتش آنطور که باید عمل نکرده ام.
شهید «حمید روستایی»: کامل ترین انسان ها شهیدان هستند

شهید «حمید روستایی»: کامل ترین انسان ها شهیدان هستند

چرا که کامل ترین انسانها شهیدان هستند. ای خواهر و برادری که وصیت نامه این حقیر را می خوانی یک لحظه با خدای خود خلوت کن و این عمر چند روزه را به سعادت ابدیت ببخش...
ضرورت تهذیب نفس برای قبول مسئولیت در جامعه از منظر شهید

ضرورت تهذیب نفس برای قبول مسئولیت در جامعه از منظر شهید

تداوم انقلاب بدون خون میسر نیست و باقیمانده ها از خونها بگذرند. تهذیب نفس اساس قبول مسئولیت است و دنیا طلب مسئول (مسئول دنیا طلب) در انقلاب نباید باشد. آری! انقلاب در مملکت بدون انقلاب در اشخاص ممکن نیست. کاری کنید که انسانهای خوب و مهذب جذب ارگانها شوند..
پربازدید ها