نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

دفتر خاطرات
آينه اي بود كه صداقت و ايثار را در آن مي ديديم ...
"كلام شهيد بروجردي نفوذ خاصي داشت. بودند برادراني كه در اثر فشار كار خسته شده و به قولي بريده بودند ولي بعد از چند دقيقه صحبت با حاج آقا تمام مسائل براي شان حل مي شد و با دلي گرم و اميدوار دوباره سراغ كارشان مي رفتند." آري حديث عشق چنين است: دلاوري رس...
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ شفاهی
مراسم و یادواره
تازهای نشر
ادبی و هنری
Histats.com START (aync) Histats.com END