نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

برگزیده ها
خاطرات شفاهی
میان دو نسل از شهیدان فدائیان اسلام «پل عقیدتی» می زنیم
هدف فدائیان آن است که آن جریان حکومت اسلامی و رودخانه جاری حفظ شود و در این برهه می بینیم که شخصیتی مثل شهید سید مجتبی هاشمی با همان نام "فدائیان اسلام" وارد عرصه دفاع می شود . دنبال همان جریان و نظریه پردازی است. از نام نهضت نواب استفاده می کند. نام...
۲۶ دی ۱۳۹۶
یادواره شهدا
وصایا
مجلات شاهد