نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

هر کس راه خودش را می رود

هر کس راه خودش را می رود

نوید شاهد- شهید حسین رسولی قبل از شهادت خواب برادر شهید خود را می بیند که به او می گوید سنگر مرا خالی نگذار.
اولین شهید لشکر

اولین شهید لشکر

نوید شاهد - خواهر شهید علیرضا بیطار زاده در مورد برادر شهید خود می‌گوید: ایشان در خواب دیده بود اولین نفری است که مزار شریف حضرت سیدالشهدا علیه السلام زیارت می کند و شب عملیات هم اولین شهید لشکر بود.
اگر شهید شدم مراسم مرا در مسجد زرگران برگزار کنید

اگر شهید شدم مراسم مرا در مسجد زرگران برگزار کنید

نوید شاهد - پدر دانش آموز بسیجی شهید محمود اوژن می گوید که همسنگران پسرش در مورد او می گویند که محمود قبل از شهادتش خواب می بیند که در مسجد زرگران دزفول نماز می خواند و بعد وارد باغی می شود، شهید محمود به همسنگران خود گفته است مراسم شهادت مرا در مسجد زرگران برگزار کنید.
با دیدن چهره شهید اعتقادش قلبی شد

با دیدن چهره شهید اعتقادش قلبی شد

نوید شاهد - برادر شهید «امیر حاج امینی» تعریف می کند: چهره معصوم شهید امیر حاج امینی باعث شد فردی که به ظاهر مسلمان شده بود قلبا مسلمان شود.