«بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز» عنوان پایان نامه ای است که نشان می دهد آزادگان ایرانی به دلیل داشتن اعتقادات محکم مشکلات را به خوبی تحمل کرده اند.
به گزارش نوید شاهد، «بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز» عنوان پایان نامه غلامرضا محیط از دانشگاه شاهد است.

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز

در فصل پایانی این تحقیق و در بخش یافته های استنباطی تحقیق آمده است:

«با توجه به اطلاعات حاصله از اجرای آزمون MMPT بین دو گروه مقایسه خصوصیات روانی آزادگان جانباز و غیرجانباز مشخص شد که آزادگان جانباز علی رغم داشتن مجروحیت در بدن اختلال روانی شدید نداشته و در مقایسه با آزادگان غیرجانباز نمره بدست آمده در اکثر موارد با هم تفاوت زیادی ندارند.

ارزیابی آماری نشان دهنده این است که آزادگان جانباز در مقایسه با آزادگان غیرجانباز در عوامل پارانوئیا و سایکوپاتی و هایپومانی نمره کمتری را بدست آورده اند و وضع بهتری نسبت به غیرجانبازها دارند. لذا فرصت های تحقیق که تفاوت معنی دار در رابطه با عوامل بالینی (افسردگی، هیستری، پارانوئیا، اسکیزوفرنیا، هیپومانیا) مطرح می کردند. می تون گفت که بین نمره افسردگی، هیستری، پارانوئیا و اسکیزوفرنیا و هیپومانیا) آزادگان جانباز و غیرجانباز اختلاف زیادی وجود ندارد.

ویژگی های خاص آزادگان کشورمان قابل توجه است. داشتن انگیزه الهی و هدف مقدس، اعتقادات و باورهای ارزشی در راستای پیروی از آرمان های بلند انقلاب و رهبری هرگونه مشکلات را علی رغم وجود زخم در بدن تحمل کرده و این قضیه در عمل در جبهه های جنگ بارها و بارها تایید کرده است.»

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده